Warsztaty SIRTS: „Zagadnienia cyberbezpieczeństwa w transporcie kolejowym”
W związku z ciągłym wzrostem zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz szerokim wykorzystywaniem systemów cyfrowych dla potrzeb transportu kolejowego Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego SIRTS organizuje warsztaty dedykowane zagadnieniom cyberbezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
Ze względu na innowacyjny charakter tematu, decyzją Zarządu SIRTS warsztaty poprzedzone zostaną godzinną prelekcją otwartą dla wszystkich zainteresowanych. Darmowa prelekcja bez rejestracji odbędzie się 11 czerwca 2021r 10:00 - 11:00, a całodniowe warsztaty w formie zdalnej odbędą się 22 czerwca 2021 r.

Koszt udziału wynosi 700 zł. Aby wziąć udział w warsztatach należy wysłać wypełniony formularz rejestracyjny lub przesłać maila zawierające imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz dane firmy do wystawienia faktury.
Wstępna agenda na całodniowe warsztaty w dniu 23 czerwca 2021 r.
1. 9:15 -11:15 Piotr Bisialski
Wprowadzenie do zagadnień cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportowych, w tym:
1. Krajowy system cyberbezpieczeństwa
2. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
3. Zabezpieczenia ciągłości działania i odporności na cyberzagrożenia
4. Zabezpieczenia technologiczne
5. Przykłady cyberataków na infrastrukturę krytyczną
11:15-11:30 przerwa
2.11:30 -13:30 Marek Pawlik
Uwarunkowania cyberbezpieczeństwa transportu kolejowego, w tym:
6. Systemy eksploatacyjne podlegające weryfikacji z punktu widzenia cyberzagrożeń (infrastrukturalne oraz taborowe)
7. Zasady akceptacji systemów dla których wymaga się odporności na cyberzagrożenia
8. Systemy eksploatacyjne dla których nie wymaga się weryfikacji z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa
9. Systemy informatyczne w transporcie kolejowym – systemy dziedzinowe i związane z nimi zagrożenia
10. Przykłady cyberataków w podsektorze transportu kolejowego
13:30-14:30 przerwa
14:30-15:30 Marek Pawlik
Powołanie i działania Centrum Wymiany i Analiz Informacji podsektora transportu kolejowego „ISAC Kolej”, w tym:
11. Wymiana informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za kolej
12. Uwagi do dyrektywy NIS-2 w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów cyfrowych w Unii Europejskiej
13. Uwagi do specyfikacji technicznej CENELEC TS 50701 – aplikacje kolejowe – cyberbezpieczeństwo
14. Wytyczne dla pracowników zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i innych przedsiębiorstw realizujących prace na rzecz transportu kolejowego
15. Współpraca ISAC-Kolej z przemysłem
15:30 – 16:30 Prezentacja „Security Operation Centre” przez Informatykę Kolejową. (do potwierdzenia)
16:30 – 17:00 Dyskusja.

Do pobrania: formularz
program