CNTK
Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa
CNTK jest jednostką badawczo-rozwojową Ministerstwa Transportu i Budownictwa.
Prowadzi działalność kwalifikacyjną (Ośrodek Jakości i Certyfikacji) oraz badania taboru, infrastruktury kolejowej i ich elementów. Prowadzi pracę o charakterze konsultingowym.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu