UTK
Urząd Transportu Kolejowegowww.utk.gov.pl

Urząd Transportu Kolejowego - organ powołany do monitorowania rozwoju rynku kolejowego, podnoszenia standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz współpracy z europejskimi instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie i rozwój wspólnego rynku usług kolejowych.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu