Wdrożenie czwartego pakietu kolejowego perspektywa europejska i perspektywa polska
W dniu 21 marca 2017r odbędą się warsztaty: Wdrożenie czwartego pakietu kolejowego perspektywa europejska i perspektywa polska.
Wstępny program
1. Czwarty pakiet kolejowy – likwidacja barier dla potrzeb podniesienia konkurencyjności transportu kolejowego. Plany wdrażania czwartego pakietu kolejowego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Andrzej Harassek, Agencja Kolejowa Unii Europejskiej.
2. Czwarty pakiet kolejowy – wyzwania i działania podejmowane przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach współpracy Narodowych Organów i Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Ignacy Góra, Urząd Transportu Kolejowego.
INTEROPERACYJNOŚĆ KOLEI w świetle IV pakietu kolejowego
3. Dopuszczenia i certyfikacja w świetle nowej dyrektywy o interoperacyjności kolei przyjętej w ramach czwartego pakietu kolejowego. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa.
4. Nowa Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wymagania krajowe komplementarne do wymagań europejskich obowiązujące na poziomie budowli i urządzeń oraz na poziomie całych podsystemów: infrastruktura, zasilanie, sterowanie, tabor. Uwarunkowania realizacji badań eksploatacyjnych. Zmiana statusu regulacji wewnętrznych zarządców infrastruktury. Jan Siudecki, Urząd Transportu Kolejowego.
BEZPIECZEŃSTWO KOLEI w świetle IV pakietu kolejowego
5. Zarządzanie bezpieczeństwem transportu kolejowego w świetle nowej dyrektywy o bezpieczeństwie kolei przyjętej w ramach czwartego pakietu kolejowego. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa.
6. Duża nowelizacja ustawy o Transporcie Kolejowym. Nowa systematyka podziału kolei oraz jej wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w transporcie kolejowym.
TABOR KOLEJOWY w świetle IV pakietu kolejowego
7. Wpływ zmian legislacyjnych wprowadzonych przez czwarty pakiet kolejowy na wymagania dla tabor kolejowego. Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa
8. Modernizacja istniejącego taboru kolejowego w świetle IV pakietu kolejowego i nowej Listy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Rafał Cichy, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR.
9. Utrzymanie Taboru Kolejowego w świetle czwartego pakietu. Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa

Warsztaty odbędą się w Warszawie w Hotelu Best Western Hotel Felix. Koszt udziału to 800 zł brutto dla firm niezrzeszonych w SIRTS, 600 zł brutto dla członków wspierających SIRTS. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym - formularz zgłoszeniowy