Seminarium „IV pakiet kolejowy – stan wdrożenia, doświadczenia i wyzwania”
Tradycyjnie już od szesnastu lat w przeddzień targów TRAKO odbędzie się seminarium organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w seminarium „IV pakiet kolejowy – stan wdrożenia, doświadczenia i wyzwania”, które odbędzie się w dniu 20 września 2021r w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Seminarium odbędzie się w formie stacjonarnej i zdalnej na platformie zoom.

Program (13:00 – 18:00)
13:00 Rejestracja uczestników
13:15-14:45 Przegląd ram prawnych dla transportu szynowego – relacje pomiędzy prawem budowlanym, ustawą o wyrobach budowlanych, ustawą o transporcie kolejowym oraz ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
14:45 – 15:15 Korzystanie ze zmienionych i poprawionych specyfikacji TSI – uwarunkowania prawne oraz elementy techniki legislacyjnej. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
15:15 – 15:45 przerwa kawowa
15:45 – 17:00 Zadania i działania Urzędu Transportu Kolejowego związane z 4-tym pakietem kolejowym w tym:
• Nadzór nad zarządcami, przewoźnikami i podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie • Nadzór nad rozwiązaniami technicznymi, • Współpraca z Agencją Kolejową Unii Europejskiej • Wprowadzone i planowane zmiany Listy Prezesa UTK
Jan Siudecki, Urząd Transportu Kolejowego 17:00- 17:30 Wyzwania formalne w procesach weryfikacji WE i weryfikacji na wymagania krajowe - doświadczenia Instytutu Kolejnictwa po wdrożeniu 4-go pakietu kolejowego do prawa krajowego oraz zmianie statusu prawnego wytycznych NBRail. Wojciech Rzepka, Instytut Kolejnictwa
17:30 – 18:00 Zmiana podejścia do zarządzania bezpieczeństwem we współpracy z przemysłem – konsekwencje zmian statusu i zapisów norm RAMS dla zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, przemysłu realizującego produkcję i instalację urządzeń sterowania oraz modernizacje i produkcję taboru kolejowego jak i jednostek oceniających. Marek Pawlik , Instytut Kolejnictwa.


Koszt udziału wynosi 800 zł (zniżka dla członków wspierających - 50%). Aby wziąć udział w warsztatach należy wysłać wypełniony formularz rejestracyjny na adres zgloszenia@sirts.pl do 15 września 2021r.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy