NOWE SPECYFIKACJE TSI
DLA KOLEI KONWENCJONALNYCH
W dniu 28 stycznia 2010r w hotelu „Start Felix” w Warszawie odbyły się organizowane przez SIRTS warsztaty:
„Nowe specyfikacje TSI dla kolei konwencjonalnej”.

W dniu 4 grudnia 2009r Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z traktatem lizbońskim, który wszedł w życie 1 grudnia 2009r pozytywnie zaopiniowały przyjęcie decyzjami Komisji Europejskiej specyfikacji TSI w zakresie drogi kolejowej i w zakresie zasilania trakcyjnego dla kolei konwencjonalnej. Tekst specyfikacji TSI dla taboru pasażerskiego i trakcyjnego Komisja przedłoży Państwom Członkowskim do akceptacji w styczniu 2010r.
Po przyjęciu tych specyfikacji w formie decyzji KE większość wyrobów dla transportu kolejowego będzie podlegała wygananiom technicznym i regułom certyfikacyjnym szczegółowo określonym na poziomie wspólnotowym. Tymsamym przemysł kolejowy staje przed wyzwaniem konkurencji na wspólnotowym zunifikowanym rynku wyrobów i usług dla transportu kolejowego.


Na warsztatach zostały zaprezentowane oraz udostępnione następujące specyfikacje: TSI CR INF, TSI CR ENE oraz TSI CR LOC&PAS.
pliki do pobrania:
Program warsztatów
prezentacje dostępne po zalogowaniu

Prezentacje i materiały dostępne po zalogowaniu dla członków wspierających