Warsztaty prEN 45 545 2.12.2010
W dniu 2 grudnia 2010r w hotelu „Start Felix” w Warszawie odbyły się organizowane przez SIRTS warsztaty:
„Nowe europejskie wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie projektowania, badania i wyposażania pojazdów szynowych”.


Pasażerski transport kolejowy jest stosunkowo bezpieczny. Jednak rozwój ewentualnego pożaru w pasażerskim taborze kolejowym stwarza wyjątkowo duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia jego pasażerów oraz załogi. Przebieg takiego pożaru charakteryzuje się dużym wzrostem temperatury, a także zdecydowanie szybszym niż w obiekcie budowlanym, rozprzestrzenianiem się ognia i dymu, na którego przebieg wpływają zastosowane w pojeździe aktywne i pasywne środki zabezpieczeń. Ponadto, ewakuacja z palącego się taboru jest zdecydowanie trudniejsza niż z parterowego budynku, a dodatkowe utrudnienia w prowadzeniu działań ratowniczych pojawiają się jeśli wypadek wydarzy się w trudno dostępnym terenie np. z dala od dróg dojazdowych, na moście, estakadzie, a szczególnie - gdy ma to miejsce w tunelu.

Dotychczasowe normatywne podejście krajów europejskich przedstawia różne rozwiązania w zakresie projektowania bezpieczeństwa pożarowego pojazdów szynowych. Jednak podjęte w 1991r prace nad projektem normy europejskiej prEN 45545 dobiegają końca. W związku z powyższym niezbędnym było przybliżenie polskiemu przemysłowi taborowemu nowych kompleksowych europejskich wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie projektowania, badania i wyposażania pojazdów szynowych.

Na warsztatach zostały zaprezentowane następujące prezentacje:
  • Rola norm w procesie unifikacji wymagań dla transportu kolejowego w Unii Europejskiej; Stan zaawansowania rewizji normy prEN 45 545. Marek Pawlik, PKP PLK S.A.
  • TSI Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych; Wprowadzenie do normy prEN 45545. Jolanta Radziszewska-Wolińska, Instytut Kolejnictwa.
  • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu pojazdów szynowych w tym wymagania dla barier przeciwpożarowych (prEN 45545- Część 3 i 4). Zbigniew Durzyński, IPS TABOR.
  • Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych w tym dla wyposażenia elektrycznego (prEN 45545 - Część 2 i 5). Jolanta Radziszewska-Wolińska, Instytut Kolejnictwa.
  • Systemy przeciwpożarowe (w tym wymagania dla instalacji palnych cieczy i gazów) (prEN 45545- Część 6 i 7).Mariusz Fabijański, Danuta Milczarek , Instytut Kolejnictwa.
  • Projekt TRANSFEU –Inżynieria Ochrony Przeciwpożarowej w Transporcie UE (FP7-SST-2008-RTD-1) Jolanta Radziszewska-Wolińska, Instytut Kolejnictwa

Do pobrania:
zawiadomienie o warsztatach
formularz zgłoszeniowy
program warsztatów


Prezentacje i materiały dostępne po zalogowaniu dla członków wspierających