Warsztaty 19.03.2012
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 marca 2012 w Warszawie w Hotelu BEST WESTERN Hotel Felix w godzinach 11:00 – 17:15 odbyły się organizowane przez SIRTS oraz RBF warsztaty pt.:


„Zasady certyfikacji urządzeń i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz składników interoperacyjności, podsystemów i pojazdów po wejściu w życie zmiany ustawy o transporcie kolejowym wprowadzającej do polskiego prawa dyrektywę 2008/57/WE”.


Intencją warsztatów było pokazanie kompletnego obrazu certyfikacji po wejściu w życie zmiany ustawy o transporcie kolejowym wprowadzającej do polskiego prawa dyrektywę 2008/57/WE.

W programie warsztatów organizatorzy przewidzieli następujące prezentacje:

Sesja I Prelegent Wojciech Rzepka, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej.
 • Wyzwania w obszarze certyfikacji podsystemów i pojazdów w transporcie kolejowym.
 • Omówienie propozycji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei oraz procedur oceny zgodności dla systemu kolei
  Sesja II Prelegent Marek Pawlik, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Omówienie propozycji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.
 • Omówienie propozycji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.
 • Omówienie propozycji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.
 • Zestawienie obszarów certyfikacji wspólnotowej, krajowej i dobrowolnej wprowadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z omówieniem definicji i sformułowań w obszarze certyfikacji po zmianach prawa w Polsce.
  Sesja III Dyskusja
 • Do dyskusji organizatorzy zaproszą przedstawicieli: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędu Transportu Kolejowego, jednostek notyfikowanych i upoważnionych, PKP Polskich Linii Kolejowych, PKP Intercity oraz RBF i IGTL.
  Udział w warsztatach był odpłatny. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosił 600 zł. (obejmował: udział w warsztatach, materiały, obiad, obsługę kawową). Koszt nie obejmował noclegu w hotelu. Dla członków wspierających SIRTS decyzją Zarządu obowiązywała 50 % zniżka.
  Aby wziąć udział w warsztatach należało przesłać faxem (+48224731502) lub mailem (sirts@sirst.pl) wypełniony formularz zgłoszeniowy do 14 marca 2012. Pobierz: Formularz zgłoszeniowy