Shift2Rail - program badawczy dla transportu kolejowego

W dniu 9 kwietnia 2013r w Warszawie w Instytucie Kolejnictwa odbyło się pierwsze robocze spotkanie w sprawie SHIFT2RAIL z generalnym dyrektorem UNIFE panem Philippe Citroën. W spotkaniu udział wzięło 60 osób.
Prezentacje do pobrania:
Prezentacja Unife ; Prezentacja IK
Komunikat dotyczący zaangażowania Instytutu Kolejnictwa oraz Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego w uruchamianie wspólnego programu badawczego dla transportu kolejowego Shift2Rail w ramach ósmego programu ramowego UE na lata 2014-2020
Pobierz - Shift2Rail