Certyfikacja podsystemów i wyrobów oraz certyfikacja podmiotów gospodarczych w transporcie kolejowym
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w seminarium dotyczącym certyfikacji podsystemów i wyrobów oraz certyfikacji podmiotów gospodarczych w transporcie kolejowym, które odbędzie się przed dzień targów TRAKO 23 września 2013r w Gdańsku w godzinach 13:00 – 18:00.

W transporcie kolejowym działania zmierzające do zagwarantowania bezpieczeństwa obejmują szereg obszarów, którymi zajmują się różni specjaliści. Postępujący proces liberalizacji kolei prowadzi do zwiększania ilości i skali trudności wyzwań w tym zakresie. Dlatego za cel seminarium postawiliśmy sobie przegląd i uporządkowanie na przykładzie Polski najistotniejszych działań gwarantujących bezpieczeństwo czyli certyfikację podsystemów i wyrobów oraz certyfikację podmiotów gospodarczych w transporcie kolejowym.

Udział w seminarium jest odpłatny. Koszt udziału jednej osoby wynosi 600 zł. Obowiązują zgłoszenia. Wszelkie pytania należy kierować do Karoliny Hendler-Michalak Dyrektora Biura Zarządu SIRTS tel. kom.: 665 674 880 e-mail.: k.hendler@sirts.pl
Program Seminarium:

1.Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym ze szczególnym uwzględnieniem certyfikacji podsystemów, budowli i urządzeń oraz wyrobów jak i certyfikacji i autoryzacji bezpieczeństwa kluczowych kolejowych podmiotów gospodarczych. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa

2.Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Zarządców i Przewoźników jako podstawa weryfikacji spójności działań minimalizujących ryzyka własne i ryzyka współdzielone. Bogusław Bartosik, Instytut Kolejnictwa

3.IRIS International Railway Industry Standart. UNIFE

4.Certyfikacja podsystemów – teoria, praktyka, wyzwania. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa

5.Badania wyrobów – teoria, praktyka, wyzwania. Artur Rojek, Instytut Kolejnictwa

6.Bezpieczeństwo pożarowe w transporcie kolejowym. Jolanta Radziszewska-Wolińska, Instytut Kolejnictwa


Do pobrania :
Formularz zgłoszeniowy
Program