Certyfikacja wyrobów a standard IRIS
"Certyfikacja wyrobów a standard IRIS"
Warsztaty, 11:00 – 17:00, 26 Listopad 2013 Warszawa
BEST WESTERN Hotel Felix *** 04-128 Warszawa, ul. Omulewska 24


Program warsztatów:

Sesja I
 • 1. Międzynarodowa Norma Przemysłu Kolejowego (IRIS). Wojciech Rzepka, Instytut Kolejnictwa
 • 2. Zadania i działanie Audytorów IRIS. Tomasz Adamski, Bureau Veritas Polska
 • 3. Przykład wdrożenia IRIS w polskim przemyśle kolejowym. Jacek Bułhak, Dagmara Popenda, SMiOC FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski
  Sesja II
 • 4. Analiza zapisów dotyczących certyfikacji krajowej i wspólnotowej w opisach przedmiotu zamówienia. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
 • 5. Zmiany w dyrektywach dotyczących bezpieczeństwa interoperacyjności kolei zaakceptowanych na poziomie Rady Unii Europejskiej oraz dalsze wyzwania IV pakietu kolejowego. Rafał Iwański, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Sesja III
 • 6. Proponowane zmiany w rozporządzeniu „w sprawie interoperacyjności systemu kolei” oraz ich konsekwencje dla projektów modernizacji infrastruktury oraz modernizacji i zakupu taboru kolejowego. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
 • 7. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem z punktu widzenia przyszłego użytkownika Pendolino. Jan Raczyński, PKP Intercity
 • 8. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem z punktu widzenia dostawcy Pendolino. Alstom Transport /do potwierdzenia

  Udział w warsztatach jest odpłatny - koszt udziału jednej osoby wynosi 600 zł.

  Obowiązują zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie pytania należy kierować do Karoliny Hendler-Michalak Tel. Kom.: 665 674 880 e-mail: k.hendler@sirts.pl
  Do pobrania: program warsztatów
  formularz zgłoszeniowy