3.09.15 „Styk pomiędzy certyfikacją europejską, certyfikacją krajową i oceną bezpieczeństwa”
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach „Styk pomiędzy certyfikacją europejską, certyfikacją krajową i oceną bezpieczeństwa”, które odbędą się 3 września 2015 r w Warszawie w hotelu BEST WESTERN Hotel Felix.
Celem warsztatów jest precyzyjne wskazanie umocowań prawnych i kompetencji polskich jednostek (instytutów badawczych i jednostek dozoru technicznego) w odniesieniu do decyzji Urzędu Transportu Kolejowego podejmowanych po zmianie prawa. W szczególności w odniesieniu do zmiany reguł związanych ze stosowaniem rozp. 1297 roz 720 (zm 1297) oraz aktów prawa europejskiego ujętych w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej serii L numer 356 z 12 grudnia 2014r.
Koszt udziału to 800 zł brutto. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestniczeniu w warsztatach oraz prezentacje oraz dokumenty źródłowe w wersji elektronicznej.
Serdecznie zapraszamy do udziału !

Program

10:30 Sesja I
1. Styk pomiędzy certyfikacją europejską, certyfikacją krajową i oceną bezpieczeństwa – wymagania i doświadczenia na europejskim wspólnym rynku. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
12:00 Przerwa Kawowa
12:15 Sesja II
2. Zakres umocowań i kompetencje Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR. Rafał Cichy, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
3. Zakres umocowań i kompetencje Transportowego Dozoru Technicznego.Krzysztof Sulkowski, Krzysztof Warmiński, Transportowy Dozór Techniczny
4. Zakres umocowań i kompetencje Instytutu Kolejnictwa. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
13:45 Obiad
14:30 Sesja III
5. Doświadczenia w zakresie certyfikacji podsystemów współtworzących linie kolejowe. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
6. Doświadczenia w zakresie certyfikacji taboru kolejowego.Estera Wojciechowska, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
7. Niezależna Ocena Bezpieczeństwa. Piotr Faryna, Tor-Audytor
8. Dyskusja
16:15 Zakończenie warsztatów

do pobrania:
program
formularz zgłoszeniowy