VII EDYCJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW KOLEJOWYCH TRAKO 2007
W dniach 10-12 października 2007 odbyła się w Gdańsku VII EDYCJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW KOLEJOWYCH TRAKO 2007

Największe i najbardziej prestiżowe w Polsce wydarzenie w branży kolejowej. Targi prezentują aktualny poziom rozwoju systemów transportowych i infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. W tym roku targi TRAKO zgromadziły blisko 350 firm z siedemnastu krajów.

Stoisko SIRTS na targach TRAKO

W Hali nr 4 znajdowało się wspólne stoisko Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu szynowego i UNIFE, reprezentowane przez Pana Niall Doheny (UNIFE) i Panią Karolina Hendler (SIRTS).Dziękujemy zwiedzającym oraz wystawcom za liczne odwiedziny naszego stoiska.

Targom towarzyszyły liczne imprezy : Program targów TRAKO

Polskie Kolejowe Państwowe (PKP SA) oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) wspólnie z Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa (CNTK), Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP), Międzynarodowymi Targami Gdańskimi (MTG SA) i Politechniką Gdańską zorganizowało 9 października drugie międzynarodowe seminarium „Styk Systemów Kolejowych 1435/1520 mm”, które znajdowało się w programie Targów TRAKO.raport z seminarium