KONKURS na najlepszą pracę z dziedziny Kolei Dużych Prędkości I edycja
Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 23 marca 2010 ogłosiły konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury.

Sponsorami I edycji konkursu były następujące przedsiębiorstwa i instytucje:
 • Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
 • Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
 • Instytut Kolejnictwa
 • Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”
 • Sener Sp. z o.o.
 • Siemens Sp. z o.o.
 • Thales Polska Sp. z o.o.

Celem konkursu była promocja i popularyzacja wiedzy z dziedziny Kolei Dużych Prędkości oraz zwiększenie zainteresowania studentów tą tematyką, a także zwiększenie liczby specjalistów związanych z Kolejami Dużych Prędkości.

Do oceny prac organizatorzy zaprosili wybitnych przedstawicieli nauki z całej Polski.
W składzie Kapituły zasiedli:
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Anuszczyk; Politechnika Łódzka
 • Prof. nadzw. dr hab. Sławomir I.Bukowski; Politechnika Radomska
 • Prof. dr hab. Stanisław Miecznikowski; Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulski; Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik; Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Adam Szeląg; Politechnika Warszawska

Konkurs przeprowadzany był w kategorii prac magisterskich, obronionych na uczelniach na obszarze RP do 30 września 2010 (mogły być zgłaszane prace obronione w ciągu ostatnich 15 miesięcy poprzedzających termin nadsyłania prac tj. 29 października 2010) na ocenę co najmniej dobrą. Regulamin dopuszczał złożenie pracy inżynierskiej oraz licencjackiej, przy czym prace te były oceniane na zasadach prac magisterskich.

Do udziału w konkursie zostało zgłoszonych dwanaście prac (dziewięć magisterskich oraz trzy licencjackie) z następujących uczelni:
 • Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie
 • Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Politechniki Łódzkiej
 • Politechniki Krakowskiej
 • Politechniki Warszawskiej
 • Politechniki Wrocławskiej

W dniu 24 listopada 2010 odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu, na którym w wyniku głosowania zostali wyłonieni laureaci. Ocena zgłaszanych prac została dokonana przez Kapitułę w oparciu o poniższe kryteria:
1.Zgodność tematyki pracy z kolejami dużych prędkości.
2.Możliwość praktycznego wykorzystania pracy.
3.Wartość naukową pracy.

Kapituła przyznała nagrodę główną w wysokości 15 000 PLN
 • Panu Stanisławowi Bolanowskiemu za pracę mgr pt.:” Powtarzalna konstrukcja przęsła rozpiętości 50 M dla Kolei Dużych Prędkości”, która została obroniona na Politechnice Wrocławskiej na kierunku studiów: Budownictwo Lądowe i Wodne.
  notka biograficzna
  streszczenie pracy


Kapituła przyznała 3 wyróżnienia po 8 000 PLN:

 • Pani Pauliniej Galewskiej za pracę mgr pt.: „Modelowanie 2D i badania numeryczne belkowych mostów kolejowych poddanych działaniu pociągów szybkobieżnych”, która została obroniona na Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku studiów: Mechanika i Budowa Maszyn.
  streszczenie pracy

 • Panu Piotrowi Malepszakowi za pracę mgr pt.: „Koleje Dużych Prędkości na współczesnym rynku transportowym. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Kolei Dużych Prędkości”, która została obroniona w Szkole Głównej Handlowej na kierunku studiów: Zarządzanie i Marketing.
  streszczenie pracy

 • Pani Annie Urbanek za pracę mgr pt.: ”Uwarunkowania rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce na tle Europy w świetle badań ankietowych”, która została obroniona na Akademii Ekonomicznej na kierunku studiów Ekonomia.
  streszczenie pracy


Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się w PKP PLK S.A. 16 grudnia 2010 o godzinie 11:00, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstw, Kapituła Konkursu, przedstawiciele sponsorów, uczestnicy konkursu, promotorzy zgłoszonych prac oraz media. Wyniki oficjalnie ogłosił Przewodniczący Kapituły Prof. dr hab. Adam Szeląg z Politechniki Warszawskiej a nagrody wręczali Marek Pawlik (V-ce prezes PKP PLK S.A.) oraz Andrzej Stelmasiewicz (Członek Zarządu SIRTS). Laureaci dostali pamiątkowe dyplomy a nagrody pieniężne zostały im wypłacone w grudniu 2010. Laureaci otrzymali propozycję pracy u sponsorów konkursu.
Do pobrania:
Regulamin konkursu
zobacz plakat konkursu

Organizatorzy :

PKP PLK S.A

SIRTS

Patronat honorowy:

Minister Infrastruktury

Sponsorzy konkursu:

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

Instytut Kolejnictwa dawniej Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa

Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”

Sener Sp. z o.o.

Siemens Sp. z o.o.

Thales Polska Sp. z o.o.

patronat medialny:

Newsweek Polska