„Najnowsze europejskie wymagania dla taboru trakcyjnego i pasażerskiego”
W dniu 28 października 2010r w hotelu „Start Felix” w Warszawie odbyły się organizowane przez SIRTS warsztaty: „Najnowsze europejskie wymagania dla taboru trakcyjnego i pasażerskiego”, w których udział wzięło 75 osób z 38 firm.

W dniu 11 czerwca 2010 Państwa Członkowskie przegłosowały przyjęcie decyzją Komisji Europejskiej specyfikacji TSI dla taboru trakcyjnego i wagonów pasażerskich. Kompletny tekst w języku polskim do weryfikacji został przekazany przez Komisję Europejską w połowie września. Specyfikacja ta spowoduje uporządkowanie w skali Wspólnoty Europejskiej wymagań dla taboru i jego wybranych elementów. Jednocześnie spowoduje poważne zmiany w zakresie badania i certyfikacji taboru. W związku z tym zachodziła pilna potrzeba szczegółowego omówienia zarówno tej regulacji jak i innych z nią powiązanych w celu budowania kompetencji polskiego przemysłu.

Na warsztatach zostały zaprezentowane następujące prezentacje:
 • Wymagania dla taboru w kontekście dyrektyw o interoperacyjności i bezpieczeństwie transportu kolejowego. Marek Pawlik, PKP PLK S.A.
 • Podsystem tabor według TSI LOC&PAS zaakceptowanego przez Państwa Członkowskie. Andrzej Harassek, European Railway Agency.
 • Składniki interoperacyjności w taborze kolejowym, wymagania i certyfikacja. Zbigniew Durzyński, IPS TABOR.
 • Certyfikacja taboru jako podsystemu. Andrzej Massel, Instytut Kolejnictwa.
 • Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Energia i Infrastruktura. Artur Rojek, Instytut Kolejnictwa.
 • Wymiana nakładek na pantografach taboru trakcyjnego. Kazimierz Woźniak, PKP PLK S.A.
 • Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne. Marek Pawlik, PKP PLK S.A.
 • Renotyfikacja jednostek notyfikowanych do dyrektyw 2001/16 i 96/48 na dyrektywę 2008/57. Wojciech Rzepka, PKP PLK S.A.
 • Non Road Mobile Machinery Directive – wpływ prawa wspólnotowego na modernizację i eksploatację lokomotyw spalinowych.

Uczestnikom warsztatów zostały udostępnione następujące dokumenty:
 • DV29EN05_przekazywanie do eksploatacji
 • DV31EN01_certyfikacja odpowiedzialnych za utrzymanie
 • DV34EN02_zalaczniki_II_V_VI_Dir08-57
 • DV36EN02_publikowanie dokumentu referenyjnego
 • DV38EN01_zgodnosc z typem
 • l_31997L0068PL - NRMM Directive
 • l_01320060118pl00010072 - TSI TAF
 • l_03720060208pl00010049 - TSI NOI
 • l_04520090214pl00010016_zmiana TSI WAG i OPE
 • l_06420080307pl00010071 - TSI SRT
 • l_06420080307pl00720207 - TSI PRM
 • l_08620100401pl00290047_NRMM Directive
 • l_13620080524pl00110017 - TSI CCS zal A
 • l_19420090725pl00600074_TSI CCS rozdz 7
 • l_28420061016pl00010176 - TSI CR CCS
 • l_30520071123pl00300051_rejestr pojazdow
 • l_31520071203pl00140041 – PRR
 • l_34420061208pl00010467 - TSI WAG
 • l_35920061218pl00010160 - TSI CR OPE
 • ST02PL02_TSI_CR_INFRA
 • ST03PL02_TSI_CR_ENE
 • ST05PL05_TSI_CR_RST
 • ST06PL02_MODULES
 • ST07PL02_TSI_NOISE
 • ST08EN01_TSI_TAP
 • ST09EN01_TSI_CR_OPE
Udział w warsztatach był odpłatny. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosił 600 zł (obejmuje : udział w warsztatach, materiały, obiad, obsługę kawową). Dla członków wspierających SIRTS decyzją zarządu obowiązywały zniżki: 100 % dla pierwszego uczestnika, 50% dla pozostałych uczestników.

Prezentacje i materiały dostępne po zalogowaniu dla członków wspierających