4.03.2015 Warsztaty: „Zmiany reguł dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych współtworzących linie kolejowe oraz pojazdów kolejowych” więcej
Broszura IRIS Rev. 02.1 w języku polskim jest już dostępna. więcej

Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego w Polsce (SIRTS) ma na celu:
  • przybliżenie polskim producentom i dostawcom usług dla kolei prawodawstwa Unii Europejskiej
  • prezentację stanowiska polskiego przemysłu kolejowego na forum międzynarodowym
  • promowanie polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
  • rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi organizacjami i instytucjami branżowymi, normalizacyjnymi, badawczymi i legislacyjnymi związanymi z transportem szynowym
  • rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami normalizacyjnymi, badawczymi i legislacyjnymi związanymi z transportem szynowym
  • udział w pracach zespołów studyjnych, instytucji normalizacyjnych i legislacyjnych w zakresie transportu szynowego
  • zlecanie badań i analiz na rzecz swoich członków
  • udział w organizacji konferencji i seminariów branżowychjest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kolejowego
KONKURS na najlepszą pracę pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości więcej
RAPORTY Z WARSZTATÓW KONFERENCJI SEMINARIÓW więcej
Spotkania Komitetu Strategicznego i Komitetu Narodowych Stowarzyszeń UNIFE więcej