Instytucje
Europejski rynek kolejowy podlega regulacjom rozmaitych instytucji. Dla jego spójności i interoperacyjności niezwykle ważne jest stworzenie podstaw prawnych, norm technicznych w zakresie taboru i infrastruktury kolejowej, jak również zunifikowanie kwestii bezpieczeństwa.