Organizacje
W Europie działa szereg organizacji związanych z kolejnictwem. Organizacje te zrzeszają fachowców kolejowych, przedsiębiorstwa związane z produkcją lub dostawami na rzecz kolei, operatorów kolejowych czy przedsiębiorstwa transportowe.