OSZhD
Organizacja Współpracy Koleiwww.osjd.org


OSZhD zrzesza przedstawicieli ministerstw transportu oraz przedstawicieli kolei narodowych z 27 krajów z Europy Wschodniej i Azji.

OSZhD powołana została do życia 28 czerwca 1956 roku w Sofii, gdzie obradowali ministrowie biorący udział w Konferencji Ministrów ds. Kolei.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu