Jak zostać członkiem SIRTS
Członkami Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego mogą zostać zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, krajowe oraz zagraniczne. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest całkowicie dobrowolne.

Możliwe są dwie formy członkostwa w Stowarzyszeniu - członkostwo zwyczajne i członkostwo wspierające. Każda z nich niesie za sobą określone obowiązki i przywileje. Są one szczegółowo opisane w Statucie Stowarzyszenia, w artykule 3 pt. Członkowie.

Każdy z członków Stowarzyszenia obowiązany jest płacić składkę. Wysokość składki dla członków zwyczajnych i wspierających określa każdorazowo na rok przyszły uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podejmowana na podstawie wniosku Zarządu.
Uchwała o składkach członkowskich z dnia 5 stycznia 2006 r.

Aby zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego należy wypełnić deklarację członkowską a następnie przesłać ją listem poleconym na adres Biura Zarządu:

Biuro Zarządu SIRTS
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa


Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:
Karolina Hendler-Michalak
Dyrektor Biura Zarządu SIRTS
tel.: 22 473 15 02 tel. kom.: 665 674 880 e-mail: k.hendler@sirts.pl