Media
Tematyka kolejowa w Polsce poruszana jest w periodykach oraz na internetowych portalach branżowych.

Oprócz czasopism związanych z przemysłem i rynkiem kolejowym powstało wiele stron internetowych i forów dyskusyjnych prowadzonych przez hobbystów i miłośników kolei.