Media
Tematyka kolejowa poruszana jest w wielu wydawnictwach, periodykach i czasopoismach oraz na internetowych portalach branżowych.

Niektóre z nich prezentujemy w niniejszym dziale.

Oprócz czasopism związanych z przemysłem i rynkiem kolejowym powstało wiele stron internetowych i forów dyskusyjnych prowadzonych przez hobbystów i miłośników kolei.