UIC
Międzynarodowy Związek Koleiwww.uic.asso.fr


UIC jest międzynarodową organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa i organizacje związane z koleją z 87 krajów świata. Członkami UIC są przewoźnicy kolejowi, producenci i dostawcy na rzecz kolei, zarządcy infrastruktury, organizacje o charakterze naukowo-badawczym, przedsiębiorstwa logistyczne jak również inne organizacje zrzeszające.

UIC pełni funkcję organizacji normalizującej, unifikując parametry techniczne. W wyniku prac podczas międzynarodowych spotkań ekspertów UIC powstają tzw. Karty UIC, zawierające normy zalecane i obowiązujące zarządy kolei europejskich.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu