IPS
Instytut Pojazdów Szynowych TABORInstytut Pojazdów Szynowych TABOR od 1945 roku zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem oraz badaniem pojazdów szynowych.
Prowadzi również działalność wydawniczą publikując kwartalnik Pojazdy szynowe.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu Instytut Pojazdów Szynowych Tabor w dniu 30.07.2007 uzyskał status jednostki notyfikowanej pod nr. NB 1940 w zakresie dyrektywy 96/48/EC ( Interoperacyjność trans-europejskiego systemu kolei wysokich prędkości) i 2001/16/ECNB ( Interoperacyjność trans-europejskiego systemu kolei konwencjonalnych).


Notyfikacja dotyczy obszaru taboru kolejowego w następujących polach działania:
  • kalibracja
  • badanie
  • kontrola
  • certyfikowanie produktu
  • certyfikowanie systemu jakości
  • certyfikowanie personelu
  • certyfikowanie systemów zarządzania środowiskiem

Notyfikacja do Dyrektoriatu Przedsiębiorczości Komisji Europejskiej potwierdza posiadanie :
  • wymagania kompetencji technicznych w odniesieniu do produktu (ów) objętych ww. dyrektywami
  • wymagania kompetencji w odniesieniu do wybranej procedury (ur) / atestowania zgodności dla tego produktu (ów).