Politechnika Śląska - Katedra Transportu SzynowegoKatedra Transportu Szynowego (KTS) jest jednostką dydaktyczno-naukową Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Kształci studentów na specjalnościach Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdów oraz Inżynieria Ruchu oraz organizuje studia podyplomowe dla pracowników PKPi innych zakładów związanych z transportem szynowym.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu