System oceny zgodności
Ponieważ system oceny zgodności jest bardzo ważnym zagadnieniem, niektóre akty prawne zostaną powtórzone w tym dziale informacji.

Do części elementów infrastruktury kolejowej, urządzeń i pojazdów kolejowych oraz ich elementów stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652).

USTAWA Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. o systemie oceny zgodności
Więcej o ustawie o systemie oceny zgodności
Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.Uzupełnienie ustawy o systemie oceny zgodności stanowią akty wykonawcze wydane najczęściej na podstawie art. 9 i 10. Wykaz aktów wykonawczych (rozporządzeń) został zamieszczony w postaci tabeli wg stanu w dniu 31.01.2004 r.

Wykaz aktów wykonawczych
Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.Ponadto obowiązuje również ogłoszone w Dz. U. Nr 162, poz. 1697 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (na podstawie art. 25t USTAWY Z DNIA 28 MARCA 2003 r. o transporcie kolejowym - Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późniejszymi zmianami).
Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 29 CZERWCA 2004 R.
Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.